CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Elements in Nonlinear Mechanics

Pål Bergan ; Per Larsen ; Hans Petersson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Tore Söreide ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för konstruktionsteknik)
(1978)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)
Institutionen för konstruktionsteknik (1965-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur