CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Böjsvängande balkar och ramar

Bengt Åkesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ole Johannesson
: Almqvist & Wiksell, 1972. - 227 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur