CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational modeling of large inelastic ratchetting strains

Göran Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Plasticity 2003 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur