CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The health Care Environment

Marie Elf (Sektionen för arkitektur) ; Jan-Åke Granath (Sektionen för arkitektur) ; PO Sjödén
International Postgraduate Research Conferences in Lisbon 2003 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 23541

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur