CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models of Care processes - Implications for the Design of New Health Care Environments

Marie Elf (Sektionen för arkitektur) ; P Holmström ; K Öhrn
EuroFM Conferences in Copenhagen 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 23539

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur