CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Staff Retention and Job Satisfaction at a Hospital Clinic - A case study

Paul Holmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Marie Elf (Sektionen för arkitektur)
22th International System Dynamics Conferences Oxford 2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 23538

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur