CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Care planning process. A case for System Dynamics

Marie Elf (Institutionen för arkitektur)
23th International System Dynamics Conferences Boston (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-29.
CPL Pubid: 23537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur