CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the simulation of microhardness at large strains using a gradient theory of plasticity

Thomas Svedberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
European Scientific Association for Material Forming p. 523-526. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur