CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational modeling of high cycle conditioning of coarse-sized granular materials

L. Jacobsson ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
European Conference on Computational Mechanics (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur