CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactive resource development: Implications for innovation policy

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management )
The IMP Journal (0809-7259). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-26. Senast ändrad 2016-05-13.
CPL Pubid: 235253