CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interaction of ruthenium tetroxide with iodine-covered surfaces of materials in nuclear reactor containment building

Ivan Kajan (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Sabrina Tietze (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi)
Journal of Nuclear Science and Technology (0022-3131). p. 1-10. (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-26. Senast ändrad 2016-05-19.
CPL Pubid: 235227

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kärnkemi

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi
Oorganisk kemi
Kärnkemi

Chalmers infrastruktur