CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constitutive modeling of cold compaction and sintering of hardmetal

L. Mähler ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
ASME, Journal of Engineering Materials and Technology Vol. 125 (2003), p. 191-199.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23522

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur