CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite deformation analysis of geomaterials

B. Jeremic ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; S. Sture
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics Vol. 25 (2001), p. 809-840.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur