CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An adaptive FE-algorithm for gradient theory of plasticity with coupling to damage

Thomas Svedberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 36 (2000), p. 7841-7500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur