CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of solid stage sintering of hardmetals using a mesomechanics approach

L. Mähler ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Mechanics of Cohesive -Frictional Materials Vol. 5 (2000), p. 653-671.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23515

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur