CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of viscoplasticity formats and algorithms

Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; M. Ristinmaa ; L. Mähler
Mechanics of Cohesive-Frictional Materials Vol. 4 (1999), p. 75-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur