CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two mechanisms of stratospheric ozone loss in the Northern hemisphere, studied using data assimilation of Odin/SMR atmospheric observations

Kazutoshi Sagi (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Kristell Pérot (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Yvan Orsolini
Atmospheric Chemistry and Physics Discussions (1680-7367). (2016)
[Preprint]


Denna post skapades 2016-04-25. Senast ändrad 2016-04-25.
CPL Pubid: 235121