CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How many academic vocabularies do students need?

Diane Pecorari ; Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers))
ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée): Language and norm, Uppsala University, 21-22 April, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-25.
CPL Pubid: 235118

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Språkstudier

Chalmers infrastruktur