CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Receptive and productive academic language in use: Academic vocabulary as a case study

Hans Malmström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers)) ; Diane Pecorari
LUNAS: Academic Language Use and Academic Literacies from a Multilingual Perspective in Nordic Educational Contexts, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 9-11 May, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-25.
CPL Pubid: 235117

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Språk och litteratur
Tvåspråkighet
Språkstudier
Övriga germanska språk

Chalmers infrastruktur