CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Object-oriented approach to hyperelasticity

B. Jeremic ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; S. Sture
International Journal of Engineering with Computers Vol. 15 (1999), p. 2-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23511

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur