CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for elastic-plastic pressure sensitive materials subjected to large deformations

Boris Jeremic ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Stein Sture
International Journal of Solids and Structures Vol. 36 (1999), p. 4901-4918.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur