CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Micromachined 94 GHz Dielectric Resonator Antenna for Focal Plane Array Applications

Jan Svedin ; L. -G. Huss ; David Karlén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Cristina Rusu
2007 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium p. 1375 - 1378. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-04-22.
CPL Pubid: 235040

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)