CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regenerator site selection in impairment-aware elastic optical networks

Madushanka Nishan Dharmaweera (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Li Yan (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2016 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC). Anaheim, CA, MAR 20-24, 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a novel regenerator site selection scheme for nonlinear impairment-aware elastic optical networks. The proposed scheme reduces bandwidth use by up to 40% in a realistic network by employing only 6 regenerator sites.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-22. Senast ändrad 2017-01-19.
CPL Pubid: 235037

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Adaptive optical networks: Theory and algorithms for system optimization (VR//2012-5280)