CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Density Evolution and Error Floor Analysis for Staircase and Braided Codes

Christian Häger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Henry D. Pfister ; Alexandre Graell i Amat (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Fredrik Brännström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. Optical Fiber Communication Conf. and Exposition (OFC) (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We analyze deterministically constructed (i.e., non-ensemble-based) codes in the waterfall and error floor region. The analysis directly applies to several FEC classes proposed for high-speed OTNs such as staircase and braided codes.

Nyckelord: Deterministic product codes, staircase codes, braided codes, density evolution, error floor, bounded-distance decodingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-21. Senast ändrad 2016-11-16.
CPL Pubid: 235014

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Datatransmission
Fotonik

Chalmers infrastruktur