CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product sets cannot contain long arithmetic progressions

Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Electronic Notes in Discrete Mathematics Vol. 43 (2013), p. 169-170.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Let B be a set of real numbers of size n. We prove that the length of the longest arithmetic progression contained in the product set B.B={bibj|bi, bj∈B} cannot be greater than O(n1+1/loglogn) an arithmetic progression of length Ω(nlogn), so the obtained upper bound is close to the optimal.

Nyckelord: Arithmetic progressions , Convex sets , Product setsDenna post skapades 2016-04-21. Senast ändrad 2016-11-07.
CPL Pubid: 235000

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur