CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Elements in Time: Application to Parameter Identification in Viscoelasticity

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Svenska Mekanikdagar, June 13-15, 2005, Lund, Sweden (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

One page abstract for presentationDenna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23496

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur