CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal-oriented error control in time for (visco)plasticity with damage

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
6th US National Congress on Computational Mechanics, August 1-4, 2001, Dearborn MI, USA (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]

one page abstractDenna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur