CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Finite Elements for Parameter Identification: Application to Viscoelasticity

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
ADMOS 05, Adaptive Modeling and Simulation, September 8-10, 2005, Barcelona, Spain p. 79-80. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Two page extended abstract for presentationDenna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur