CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model errors in computational meso-macro-scale constitutive modeling

Fredrik Larsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
7th US National Congress on Computational Mechanics, July 27-31, 2003, Albuquerque NM, USA, CD-Rom (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]

one page abstractDenna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23493

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur