CPL - Chalmers Publication Library

Model errors in computational meso-macro-scale constitutive modeling

Författare och institution:
Fredrik Larsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik); Kenneth Runesson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
Publicerad i:
7th US National Congress on Computational Mechanics, July 27-31, 2003, Albuquerque NM, USA, CD-Rom,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Teknisk mekanik ->
Fastkroppsmekanik
Ytterligare information:
one page abstract
Postens nummer:
23493
Posten skapad:
2006-11-27 17:02

Visa i Endnote-format