CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Error Computation for Parameter Identification Problems

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
GAMM (Gesellshaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) Annual meering, Book of abstracts, March 27-31, 2006, Berlin, Germany p. 221. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

One page abstract for presentation.Denna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23492

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur