CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recent Advances in Intrusion Detection: 7th International Symposium, RAID 2004

Erland Jonsson (Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet) ; Alfonso Valdes ; Magnus Almgren (Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet)
(2004)
[Bok, med redaktör]

The Conference Proceedings are published in Lecture Notes in Computer Science 3224.Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 2349

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet (2002-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur