CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parameter Identification for constitutive models with sensitivity assessment and error estimation

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
III European Conference on Computational Mechanics - Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering: Book of Abstracts, June 5-9, 2006, Lisbon, Portugal, CD-rom (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23489

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur