CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive meso-scale modeling with application to dissipative material behavior

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
8th US National Congress on Computational Mechanics, July 25-27, 2005, Austin TX, USA, CD-Rom (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

one page abstractDenna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur