CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Crystallisation of B-Phase Glass-Ceramics

Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik) ; Y. Menke ; S. Hampshire
Advances in Science and Technology Vol. 45 (2006), p. 30-35.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-30.
CPL Pubid: 23485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur