CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Particle Migration on the Creep-rate of Nanocomposites

J. E. Pitchford ; E. Lidén ; Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik) ; E. Carlström ; W. J. Clegg
Key Engineering Materials Vol. 317-318 (2006), p. 445-448.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: creep, nanocomposites, mullite, silicon carbide, diffusion creep, grain boundariesDenna post skapades 2006-11-30. Senast ändrad 2010-10-12.
CPL Pubid: 23484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur