CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speed, Data, and Ecosystems: The Future of Software Engineering

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
IEEE Software (0740-7459). Vol. 33 (2016), 1, p. 82-88.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

An evaluation of recent industrial and societal trends revealed three key factors driving software engineering's future: speed, data, and ecosystems. These factors' implications have led to guidelines for companies to evolve their software engineering practices. This article is part of a special issue on the Future of Software Engineering.

Nyckelord: software, software development, software engineeringDenna post skapades 2016-04-18. Senast ändrad 2017-06-27.
CPL Pubid: 234827

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)