CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling and discretization errors in computational plasticity

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
11th International Symposium on Plasticity and its Current Applications, eds A.S. Khan and A.R. Khoei, Januari 3-8, 2005, Kauai, HI USA, CD-rom. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-28. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23481

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur