CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidative Stability of Seafood.

Ingrid Undeland (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
In: Hu, M., Jacobsen, C. (Eds.), Oxidative Stability and Shelf Life of Foods Containing Oils and Fats. Academic Press and AOCS Press, p. 391–460.. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: Lipid oxidation, SeafoodDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-15.
CPL Pubid: 234790