CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the algorithmic tangent stifness for error-controlled computational homogenization

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Robert Lillbacka (Extern ; Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
WCCM VII - 7th World Congress on Computational Mechanics, Los Angeles, CA USA, July 16-22, 2006, CD-rom (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

One-page abstractDenna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23479

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur