CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Confounding effects of metformin on the human gut microbiome in Type 2 diabetes

Adil Mardinoglu (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Jan Borén ; Ulf Smith
Cell Metabolism (1550-4131). Vol. 23 (2016), 1, p. 10-12.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Type 2 diabetes (T2D) is associated with dysbiosis of the gut microbiota, though diabetes treatment regimens, including metformin, may confound the results. Forslund et al. (2015) identify distinct disease and drug signatures and highlight the importance of adjusting for treatment when investigating how T2D influences the human gut microbiome.Denna post skapades 2016-04-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 234772

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi
Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin (GU)

Ämnesområden

Medicinsk cellbiologi

Chalmers infrastruktur