CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closing Internal Timing Channels by Transformation

Alejandro Russo (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; David Naumann ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Proceedings of the 11th Annual Asian Computing Science Conference (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 23475

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Language Support for Controlling Timing-Based Covert Channels