CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New developments with C-Mn-Ni high strength steel weld metals—Part B, Mechanical properties

Enda Keehan (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Leif Karlsson ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Lars-Erik Svensson
Welding Journal Vol. 85 (2006), 10, p. 218s-224s.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: High-strength steel, Neural network modeling, Shielded metal arc welding, Mechanical properties, SMAWDenna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 23473

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur