CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrashort solitons at the minimum-dispersion wavelength: effects of fourth-order dispersion.

Anders Höök (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Magnus Karlsson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Optics letters (0146-9592). Vol. 18 (1993), 17, p. 1388-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-04-13.
CPL Pubid: 234607

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur