CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modulational instability dynamics in a spatial focusing and temporal defocusing medium.

Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Magnus Karlsson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; A Sergeev
Physical review. E, Statistical physics, plasmas, fluids, and related interdisciplinary topics (1063-651X). Vol. 47 (1993), 5, p. 3617-3622.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-04-13.
CPL Pubid: 234604

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur