CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic effects of Kerr nonlinearity and spatial diffraction on self-phase modulation of optical pulses.

Magnus Karlsson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mats Desaix (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Optics letters (0146-9592). Vol. 16 (1991), 18, p. 1373-5.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-04-13.
CPL Pubid: 234603

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fysik
Optik

Chalmers infrastruktur