CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategier för generell felkontroll i FEM tillämpat på hyperelasticitet

Fredrik Larsson (Institutionen för hållfasthetslära) ; Peter Hansbo (Institutionen för hållfasthetslära) ; Kenneth Runesson (Institutionen för hållfasthetslära)
Svenska mekanikdagar 2001 p. 71. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 23460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur