CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Simple Anisotropic Mesh.-Refinement Strategy for Triangular Elements in 2D

Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Svenska mekanikdagarna 2003 p. 68. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 23459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur