CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förväntningar, oförutsägbarheter och framgångar i komplexa projekt

Expectations, unforeseen events, and successes in complex projects

Michael Landzelius (Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (GU) ; Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Gränsöverskridande stadsforskning – erfarenheter från sex hållbarhetsprojekt p. 69-86. (2015)
[Kapitel, refereegranskat]

Nyckelord: urban utveckling, stadsforskning, tvärvetenskap, hållbarhetDenna post skapades 2016-04-12.
CPL Pubid: 234587

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (GU) (GU)
Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet/URBSEC (Chalmers)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) (GU)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap
Samhällsbyggnadsteknik
Social och ekonomisk geografi
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur