CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical prediction of the best heel and trim of a Laser dinghy

Mikka Pennanen ; Rickard Lindstrand Levin (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
11th conference of the International Sports Engineering Association, ISEA 2016 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-04-12.
CPL Pubid: 234579