CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aspects on Computational Meso-Macro-Scale Constitutive Modeling

Kenneth Runesson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Håkan Johansson (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik ; Extern)
Eccomas 2004 Book of Abstracts Vol. 1 (2004), p. 11.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-24. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 23457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur